• Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia T.Z. Szczodrkowice

  Zarząd Stowarzyszenia T.Z.Szczodrkowice zaprasza na walne zgromadzenie sprawozdawcze-wyborcze, które odbędzie się dnia 19 maja 2016 (czwartek) o godzinie 17.00 w Remizie OSP w Szczodrkowicach. Propozycje porządku obrad: Otwarcie zebrania i przyjęcie propozycji porządku obrad. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok. Uchwała nr 1/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu za 2015 rok. Uchwała nr 2/2016 […]

 • Podaruj 1% podatku dla Stowarzyszenia Szczodrkowice

  1procent

  Każdy może przekazać 1% podatku dochodowego na OPP (Organizacje Pożytku Publicznego). Stowarzyszenie TZ Szczodrkowice jest organizacją, która dba o bezpieczeństwo i rozwój naszej miejscowości. Jeśli chcesz, żeby było lepiej, możesz dołączyć do grona osób wspierających Stowarzyszenie. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę wpisując numer KRS Stowarzyszenia – 0000110034 – w rocznym zeznaniu podatkowym i złożyć zeznanie. KRS: […]

  Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Stowarzyszenia TZ Szczodrkowice

  Zarząd Stowarzyszenia T.Z.Szczodrkowice zaprasza na walne zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 21 marca 2015 (sobota) o godzinie 18.00 w Remizie OSP w Szczodrkowicach. Propozycje porządku obrad: 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie propozycji porządku obrad. 2. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok. 3. Uchwała nr 1/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu za 2014 rok. […]

  Rada Sołecka

  W dniu 3 stycznia 2015 roku na zebraniu wiejskim dokonano wyboru Rady Sołeckiej. W skład Rady weszli: – Paweł Jęczmionek, – Stanisław Górka, – Krzysztof Litewka, – Piotr Regulski. Korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć, że Radnym wsi Szczodrkowice na lata 2014-2018 został wybrany Paweł Niewiadomski pełniący jednocześnie funkcję Sołtysa wsi. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym przedstawicielom.

  Chodnik

  W związku ze zbliżającą się budową chodnika w centrum Szczodrkowic chcielibyśmy podziękować Panu Krystianowi Woźniakowi. Pan Krystian Woźniak bezpłatnie wykonał projekt oraz dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę chodnika. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za poniesiony trud dla dobra wszystkich mieszkańców. Stowarzyszenie TZ Szczodrkowice