50 plus milfs
hentai porno
gay bondage
^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dawno, dawno temu na miejscu naszej wsi był las. Ciągnął się aż do bram zamku, w którym mieszkał król Bolesław Śmiały zwany Szczodrym. Król ten był bardzo dobrym człowiekiem; pomagał innym, dzielił się swoim majątkiem, dlatego mówiono o nim Szczodry. Pewnego razu jego doradcy zostali wyklęci przez Kościół i mieli ponieść karę przez ścięcie. Król jednak nie chciał ich śmierci, dlatego wywiózł ich z całymi rodzinami do lasu i tam osiedlił. Ludzie ci wykarczowali spory jego kawałek, wybudowali zagrody. Uprawiali rolę oraz zajmowali się myślistwem. Bolesław jednak nie zapomniał o nich i zawsze im pomagał. Oni w zamian za jego dobroć postanowili osadę tą nazwać Szczodrkowice – od przydomku Szczodry.


Stowarzyszenie TZ Szczodrkowice
Telefon: 12 389 08 31
e-mail: kontakt@szczodrkowice.pl

Legenda

Szczodrkowice.pl

Chodnik

W związku ze zbliżającą się budową chodnika w centrum Szczodrkowic chcielibyśmy podziękować Panu Krystianowi Woźniakowi. Pan Krystian Woźniak bezpłatnie wykonał projekt oraz dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę chodnika. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za poniesiony trud dla dobra wszystkich mieszkańców.

Stowarzyszenie TZ Szczodrkowice

1% podatku

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia TZ Szczodrkowice. Kwota uzyskanych środków za rok 2013 będzie znana pod koniec sierpnia - o czym poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej, natomiast w ubiegłym roku, z tytułu 1% podatku za rok 2012, uzyskaliśmy kwotę 960 zł. Kwota z ubiegłego i bieżącego roku jest w całości przechowywana na rachunku bankowym i będzie wykorzystana na potrzeby Szczodrkowic, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Wstępnie planujemy spotkanie, na którym omówimy sposób zagospodarowania wspomnianych środków finansowych, we wrześniu bieżącego roku. O dokładnym terminie również poinformujemy na naszej stronie.

Mapa Szczodrkowic

Z przyjemnością informujemy, że na budynku OSP w gablotce zastała powieszona mapa Szczodrkowic z naniesioną numeracją posesji. Mapa powstała dzięki Pani Renacie Ładnowskiej (projekt i rysunek) oraz Panu Pawłowi Niewiadomskiemu, który wykonał gablotkę. Serdecznie dziękujemy Pani Renacie i Panu Sołtysowi za włożony trud w realizację prac. Mieszkańców zachęcamy do korzystania z mapy, która może być także przydatna kurierom przy dostarczaniu przesyłek.

Radosnych Świąt!

kartka wielkanoc

Walne Zgromadzenie sprawodawcze Stowarzyszenia TZ Szczodrkowice

Zarząd Stowarzyszenia T.Z.Szczodrkowice zaprasza na walne zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2014 (sobota) o godzinie 17.00 w Remizie OSP w Szczodrkowicach.

Propozycje porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie propozycji porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności za 2013 rok.
3. Uchwała nr 1/2014 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu za 2013 rok.
4. Uchwała nr 2/2014 o udzielenie obsolutorium Zarządowi VI Kadencji.
5. Propozycje zadań na 2014 rok, wolne wnioski, dyskusja.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich członków, oraz wszystkie osoby chętne do pracy "non profit" na rzecz naszej miejscowości.
Dariusz Romaniak
Copyrigcht © 2013 Administrator Straizer