Informacje o projekcie

Nazwą Muzea Domowe określamy prywatne zbiory pamiątek i zabytków, będące wartościowymi kolekcjami osób fizycznych, szkół, stowarzyszeń, parafii i ośrodków kultury. Oczywiście często zbiory te mają szerszy kontekst i ponadlokalne znaczenie historyczne.

Eksponaty Muzeów Domowych I Miejsca Pamięci to projekt realizowany przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, zawężony tematycznie do pamiątek związanych z Polskim Państwem Podziemnym, Armią Krajową, polskimi formacjami wojskowymi w II wojnie światowej oraz konspiracją powojenną.

Obejmuje muzea, kolekcje i miejsca pamięci.

Chcemy pomóc w dotarciu do tego rodzaju zbiorów i ich upublicznieniu. Właścicielom kolekcji zamierzamy umożliwić zaprezentowanie swoich skarbów szerszym kręgom odbiorców i promowanie tych nietuzinkowych przedmiotów. W miarę możliwości będziemy też pomagać w profesjonalnym opisie gromadzonych przedmiotów i w określeniu ich przynależności kulturowej. Zarowno w internecie jak i podczas stacjonarnych wystaw czasowych.

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swojej prywatnej kolekcji i do umieszczenia informacji o niej na naszych stronach internetowych.

Dołączamy regulamin projektu oraz deklarację przystąpienia do niego.

Regulamin projektu >>>

Deklaracja przystąpienia >>>